Om oss

Nytorp Energy Group är ett holdingbolag som driver företag i installationsbranschen ur ett humankapitalistiskt perspektiv. Nytorp Energy Group har sitt säte i Stockholm och kommer succesivt förvärva och förädla framtida dotterbolag rikstäckande med start i mälardalen.

Vår affärsmodell går ut på att bygga bolag med stark vi-känsla där personalen kan känna en tillhörighet till bolaget. Detta når vi bland annat genom att växa bolagen till en viss storlek där medarbetarna känner ett starkt företagshjärta och där de kan arbeta sida vid sida med verksamheten.

Vi återinvesterar i våra dotterbolag!

Vi ser installationskoncerner där ett fåtal ägare plockar in vinster, där börsnoterade bolags ökade rapporter, avstämningar, kontroller hämmar företagsglädjen. Där kulturen inte handlar om att tillsammans skapa tillväxt och lönsamhet, med korta beslutsvägar och ett coachande ledarskap.

Därför erbjuder vi våra dotterbolag förmånsprogram, sjukvårdsförsäkringar och mycket mer. Vi tror att balans i livet och coachade ledarskap främjar arbetsglädje.

Nytorp Energy Groups verksamhet bygger kring mjuka värden!

Dotterbolag inom koncernen är:

Nytorps Rör AB
Nytorps Rör AB
VS-Service/ROT
OPAL VVS AB
OPAL VVS AB
VS-Service/ROT

Ta en titt på vår dagliga verksamhet